Szkolenia dla uprawnień wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR (A) z PBN.

Składa się z Kursu Teoretycznego oraz Szkolenia Praktycznego, które realizowane jest

w naszym ośrodku jest po ukończeniu szkolenia teoretycznego w innym ośrodku.

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia jest zależny od poziomu przygotowania kandydata jest możliwe

w czasie  1 miesiąca.

Szkolenie praktyczne: 

Warunkiem podjęcia szkolenia jest wykazanie się przez uczestnika 50 h w lotach samodzielnych jako nawigacyjnych.

Realizowane jest w oparciu o program szkolenia, którego celem jest nauka pilotażu samolotu z zastosowaniem przyrządów pokładowych, nauka poruszania się w kontrolowanej lotniczej przestrzeni zgodnie z procedurami IFR (Instrument Flight Rules). Program szkolenia praktycznego zawiera minimum 50 godzin lotów, w tym 35 godzin realizowanych jest w symulatorze FNTP II oraz a 15 godzin z wykorzystaniem samolotu jednosilnikowego lub dwusilnikowego.

W ośrodku Fly Service użytkowany jest Symulator FNTP II Typ Cessna 182  G 1000 stacjonujący na lotnisku EPBC Bemowo w Warszawie na którym przeprowadzamy szkolenia lotnicze lub w Poznaniu.

Również możesz  na naszym Nowym a w Polsce pierwszym urządzeniu jako BATD

symulator - Touch Trainer by  Fly Service dokonać szkolenia z awioniki Garmin, Avidyne oraz  Procedur Holdingowych jaki i szkoleń procedur RNAV. Praca  na w/w Touch Trainer pomoże ci skrócić czas szkolenia na samolocie oraz znacznie obniży ich koszty w tysiącach złotych.

Wymagania: 

Przystąpienie do szkolenia jest możliwe jeśli jesteś w posiadaniu Licencji PPL (A) lub wyższej  oraz orzeczenia lotniczo-lekarskiego drugiej lub pierwszej klasy oraz posiadanie uprawnienia do VFR Noc. Uczestnik powinien posiadać minimum 50 godzin nalotu jako dowódca ( PIC) wlotach samodzielnych nawigacyjnych. Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji. Z zastrzeżeniem zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia Fly Service.