Szkolenie do uprawnień MEPL(A).

Składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego  całkowicie w naszym

ośrodku Fly Service.

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia teoretycznego  i praktycznego około 7 dni.

Szkolenie teoretyczne:

Czas około  7 godzin w naszym ośrodku które musi być ukończone przed

przystąpieniem do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami EASA, musi wynosić minimum 6 godzin (lotu)

na samolocie oraz 1 godzina czasu dodatkowo na dolatywanie do stref w których są wykonywane procedury awaryjne i bezpieczeństwa.

Oferujemy dodatkowe szkolenie:

Na Symulatorze /TOUCH SCREEN  FLY SERVICE/ na awionice G 1000 lub AVIDYNE uczeń ( nie posiadający znajomości tej awioniki ) powinien minimum 4 godziny poświęcić czasu dla ułatwienia i skrócenia czasu szkolenia praktycznego uczestnika na samolocie.

Z myślą o ochronie studentów przed dodatkowymi kosztami związanymi z wydłużającym się szkoleniem praktycznym na uprawnienia MEPL, zalecamy zrealizowanie części szkolenia zapoznawczego z awioniką G 1000 lub AVIDYNE na naszym symulatorze Touch Trainer Fly Service - więcej informacji w ośrodku szkolenia.