Licencja pilota turystycznego (PPLA)

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie jest możliwe w dowolnym czasie po przedstawieniu

badań lotniczych 2 klasy.

Czas trwania:

W przybliżeniu minimum 4 miesiące nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Samoloty:

Cessna 150, Cessna 172, Piper PA 28.

W okresie wyznaczonego czasu, obowiązuje wykonanie 45 godzin lotu.

Wymagania wstępne:

Badania lekarskie (Badania Lotnicze) klasy 2. Ukończone 16 lat lub zgodę pisemną opiekunów.

Szkolenie teoretyczne:

Zapisy są możliwe w każdej chwili. Zajęcia odbywają w systemie szkolenia (trybie online)

w języku polskim lub angielskim w ośrodku AVIONER

Pomieszczenia szkoleniowe: 

Centrum szkolenia Fly Service, terminal GA na terenie portu lotniczego Wrocław.

Czas trwania: 

PPL-A Teoria minimum 25 dni szkolenia teoretycznego.

Tematy: 

Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego

Łączność lotnicza

Meteorologia

Człowiek – możliwości i ograniczenia

Zasady lotu

Ogólna wiedza o samolocie – płatowiec

Ogólna wiedza o samolocie – napędy, instalacje, przyrządy

Nawigacja

Procedury operacyjne

Planowanie i wykonanie lotu

Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne: 

Zawiera 45 godzin lotu (zgodnie z Programem). Z czego 5 godzin może być wykonane na symulatorze (FNPTII). Z 45 godzin czasu lotu co najmniej 10 godzin musi być wykonane w locie solo. Szkolenie jest możliwe w języku polskim lub angielskim.

Każdy uczestnik ma w ramach szkolenia z zasłoniętą kabiną 7 godzin dostępu do Symulatora Touch Trainer Fly Service (News!).

Zaliczenie: 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w ULC ulica M.Flisa 2 w Warszawie w systemie komputerowym. Test jest zaliczony, jeżeli uczestnik co najmniej 75% uzyska z każdego przedmiotu prawidłowych odpowiedzi. Nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu egzaminu teoretycznego musi się odbyć egzamin praktyczny.

Ważność licencji: 

Aby móc latać samolotami jednosilnikowymi jest niezbędnie ważne uprawnienie SEPL które przedłużamy co 24 miesiące. Przed ukończeniem ważności tych uprawnień (30 dni) można je przedłużyć.

Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji. Z zastrzeżeniem zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia Fly Service.