Licencja pilota turystycznego (PPLA)

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie jest możliwe w dowolnym czasie po przedstawieniu

badań lotniczych minimum 2 klasy zalecane jest klasy 1 i klasy 2 jeżeli kandydat zamierza podjąć szkolenie zawodowe.

Czas trwania:

W przybliżeniu minimum 4 miesiące nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Samoloty:

Cessna 150 M, Cessna 172, Piper PA 28.

W okresie wyznaczonego czasu, obowiązuje wykonanie minimum 45 godzin lotów praktycznych.

Wymagania wstępne:

Badania lekarskie (Badania Lotnicze) klasy 2. Ukończone 16 lat  i lub zgodę pisemną opiekunów.

Szkolenie teoretyczne:

Zapisy są możliwe w każdej chwili. Zajęcia odbywają w systemie szkolenia (trybie online)

w języku polskim lub angielskim w ośrodku AVIONER

Pomieszczenia szkoleniowe: 

Centrum szkolenia Fly Service, Terminal GA na terenie portu lotniczego Wrocław.

Czas trwania: 

PPL-A Teoria minimum 25 dni szkolenia teoretycznego.

Tematy: 

Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego

Łączność lotnicza

Meteorologia

Człowiek – możliwości i ograniczenia

Zasady lotu

Ogólna wiedza o samolocie – płatowiec

Ogólna wiedza o samolocie – napędy, instalacje, przyrządy

Nawigacja

Procedury operacyjne

Planowanie i wykonanie lotu

Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne: 

Zawiera 45 godzin lotu (zgodnie z Programem). Z czego 5 godzin może być wykonane na symulatorze (FNPTII). Z 45 godzin czasu lotu co najmniej 10 godzin musi być wykonane w locie solo. Szkolenie jest możliwe w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Każdy uczestnik ma w ramach szkolenia z zasłoniętą kabiną 7 godzin dostępu do Symulatora Touch Trainer Fly Service (News!).

Zaliczenie: 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w ULC ulica M.Flisa 2 w Warszawie w systemie komputerowym. Test jest zaliczony, jeżeli uczestnik co najmniej 75% uzyska z każdego przedmiotu prawidłowych odpowiedzi. Nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu egzaminu teoretycznego kandydat/ student powinien poddać sie egzaminowi praktycznemu.

Ważność licencji: 

Aby móc latać samolotami jednosilnikowymi jest niezbędnie ważne uprawnienie SEPL które przedłużamy co 24 miesiące. Przed ukończeniem ważności tych uprawnień (30 dni) można je już przedłużyć.

Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji.

Z zastrzeżeniem zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia Fly Service.