Fly Service prowadzi szkolenie na 8 samolotach. Flota stanowi sprawdzone typy samolotów Cessna i Piper serie. Dla szkoleń ATPL(A), MEPL i IR(A) dysponujemy samolotem; Tecnam 2006 G1000 oraz  Cirrus SR22 G3 Avidyne i Cirrus SR22G3 G1000 Perspective, Piper 28 ARCHER GNS 430.Wszystkie w/w samoloty są w organizacji CAMO oraz serwisowane w EU EASA certyfikowanych firmach serwisowych.

W naszym ośrodku szkolenie może być prowadzone :  w języku polskim, angielskim i niemieckim.

- Licencja prywatnego pilota (LAPL-A)  - Licencja prywatnego pilota (PPL-A) 
- Uprawnienia dla lotów  w nocy (NVFR)
- Uprawnienia dla lotów według przyrządów  (IR).PBN
- Licencja pilota zawodowego (CPL).
- Licencja pilota liniowego (ATPL)
- Uprawnienia lotów na samolotach wielosilnikowych MEPL

Wznawianie uprawnień, przedłużanie uprawnień SEPL, szkolenia według programu IPS

Wszystkie samoloty są ubezpieczone Vollkasko OC i AC  z udziałem własnym od 1000 do 4000 Euro. Dodatkowo ubezpieczone są dw pierwsze fotele na NWW oraz CLS OC.
Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji. Z zastrzeżeniem zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia Fly Service.