Symulator FNTP II Certyfikowany dla samolotu Cessna 182 oraz Glasskokpit G 1000.

W ośrodku szkolenia Fly Service po Rejestracji można odbyć szkolenia na Symulatorze

FNTP II na lotnisku EPBC Bemowo w Warszawie.

Natomiast na Symulatorze SimAvio Touch Trainer Fly Service można w naszym ośrodku

przeszkolić się z umiejęntności posługiwania się GNS 430 jak i G 1000 Glass Cockpit.

Termin, prosimy o kontakt.