Licencja pilota samolotowego LAPL(A) turystycznego 

LAPL(A) to nowość jest to rodzaj licencji pilota samolotowego która  jest zgodna w oparciu o przepisy Part.FCL.110 EASA, która uprawnia posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 2000 kg. 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoria: 

100 godzin szkolenia teoretycznego E-lerning  do licencji ( LAPL(A) i PPL(A),

taka sama ilość godzin. 

Tematy: 

Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego

Łączność lotnicza

Meteorologia

Człowiek – możliwości i ograniczenia

Zasady lotu

Ogólna wiedza o samolocie – płatowiec

Ogólna wiedza o samolocie – napędy, instalacje, przyrządy

Nawigacja

Procedury operacyjne

Planowanie i wykonanie lotu

Ogólne bezpieczeństwo lotów

Egzamin z teorii odbędzie się w ULC w Warszawie z 9 przedmiotów

LAPL(A) tak jak w PPL(A).

Praktyka: 

to minimum 30 godzin lotu w ramach szkolenia prak tycznego.

Zapisy na szkolenie są możliwe w każdej chwili tel. +48 696 590 737

Czas trwania:

W przybliżeniu minimum  4 miesiące, ustalenia terminów są indywidualne w zależności od dyspozycji czasowej kandydata.

Samoloty:  Cessna 150, Cessna 172, Piper PA 28-181.

W okresie wyznaczonego czasu, obowiązuje wykonanie minimum 30 godzin lotu zgodnie z PART.FCL.EASA.

Wymagania wstępne: 

  • minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia to 16 lat lub zgode Opiekunów potwierdzoną Notarialnie
  • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji to 17 lat
  • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED klasy minimum do LAPL(A)

 

Pomieszczenia szkoleniowe:

Centrum szkolenia Fly Service, terminal GA na terenie EPWR.

Licencja LAPL (A) i zakres uprawnień:

  • posiadacza licencji LAPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niezarobkowych według przepisów VFR dzień na samolocie jednosilnikowym tłokowym, którego ilość miejsc jest nie większa niż 4, i MTOW nie przekracza 2000 kg
  • samolot musi spełniać wymagania EASA , CAMO i być zarejestrowany w UE
  • pilot może wykonywać loty międzynarodowe, ale tylko w przestrzeni państw UE, oraz pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie operacyjnym co najmniej (ICAO 4)
  • pilotowi z licencją LAPL(A) wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy wykona samodzielnie minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku powietrznego od momentu uzyskania licencji LAPL(A)
  • w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest wpierw ukończenie minimum 5 godzin szkolenia teoretycznego według programu szkolenia do uprawnień NVFR oraz minimum 5 godzin szkolenia praktycznego (zalecane 10 godzin) według programu VFR noc.

Pilot z licencją LAPL(A) może ubiegać się o wydanie licencji PPL(A) wymagania;

-  po uzyskaniu licencji LAPL(A) pilot powinien mieć 10 godzin w lotach samodzielnych.

-  5 godzin z instruktorem w zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego,

-  1 lot nawigacyjny z dwoma lądowaniami na obcych lotniskach.

Ważność licencji:

Aby móc latać samolotami jednosilnikowymi jest niezbędnie ważne uprawnienie SEPL lub czasem lotu w ciągu ostatnich dwóch lat w środowisku kontrolowanym.

Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji. Z zastrzeżeniem zmian oraz zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia ATO Fly Service.

Zapisz się już dziś !